News & Reviews
Select Source

 

Lager pâ lager av sârbar text

En enögd ensam nattvandrande kvinna, en man som förtärs av skuld och ângest. Bada är en sorts huvudpersoner i Asli Erdogans Den mirakulöse mandarinen — eller rättare sagt sa är det dessa tvâ vi far röra oss inuti. Egentliga huvudpersoner är städerna Genève och Istanbul, starka symboler som enögdhet och cancerdöd, samt titelns saga om ma -->>

15.01.2009
Ulrika Stahre

Främlingskap utan gränser

Boken. Asli Erdoðan: Den
mirakulöse mandarinen. Overs Ulla Lundström. Rämus

För ett decennium sedan fick den tur— kiska författaren Asli Erdoðan sitt ge— nombrott i hemlan— det med romanen
”Staden med den röda kappan”, och sedan dess har hon kommit att betraktas som en av de ton— givande rösterna i sin généra¬tio -->>

10.01.2009
SWEDEN
Henrik Nilsson

«Les oiseaux de bois» d’Asli Erdogan

La voix d’Asli Erdogan est forte, singulière, courageuse aussi. L’écrivaine turque s’est très tôt nourrie des grands textes de la littérature internationale – Faulkner, Tchekhov et tant d’autres —, ainsi que des nombreux voyages qu’elle a faits à travers le monde.

Personnalité riche, curieuse de tout, Asli Erdogan a -->>

01.01.2009
FRANCE
Cécile Oumhani

Vacker roman om en värld utan nâd

Prosa
DEN MIRAKULÖSE MANDARINEN
Asli Erdoðan Övers: Ulla Lundström
198 S. RÂMUS FÖRLAG
Erlügt existentialismen är varje människa obotligt ensam och pâ ett ängestväckande sätt befriad frân all determinism; hon lever i glipan mellan sin strävan och det hon faktiskt kan fullborda. I den turkiska författarinnan Asli ErdoR -->>

11.12.2008
SWEDEN
ERIK LÖFVENDAHL

Von Bonbonpalasten


Mit der Verleihung des Literatur—No¬belpreises an Orhan Pamuk 2006 ist auch die Tür zur jüngeren türkischen Literatur aufgestoßen worden. Vermehrt sind in deutscher Ubersetzung neue, bisher unbe¬kannte Namen aufgetaucht, deren Bücher ein Bild von der türkischen Gesellschaft zeichnen, das schillernder, farbiger, widersprüchlic -->>

05.11.2008
GERMANY
Beat Azenauer


-->>

 

News&Reviews Biography Books Photos About     Contact Home Page
Design by medyanomi