News & Reviews
Select Source

 

Oralarda bir Aslı Erdoğan OHAL olsa bile tutuklanmaz

İkisi de devrimci ya da Jakoben cumhuriyetle kurulmuş, ikisi de kuvvetler birliği ilkesiyle yola çıkmış, ikisi de üniter devlet olan Fransa ile Türkiye arasındaki bu OHAL farkı, iki cumhuriyetin hukuk evriminde hangi aşamada olduklarına dair tipik bir örnektir.

Fransa’da yargısal düzen “olağan” işleyişle devam ediyor, Bakan’ın dediği gibi sadece polisin yetkileri artıyor… Bizde ise OHAL’in denetlenmesinde yargı devre dışıdır.

“Darbe anayasası” diyoruz ya, işte örneklerinden biri budur.

İki ülkede yargının ne ölçüde bağımsız olduğu da ayrı bir konu: Fransız anayasasına göre HSYK’nın başkanı cumhurbaşkanıydı, adalet bakanı da HSYK başkan yardımcısıydı… 2008’de bunu değiştirdiler; cumhurbaşkanı ve adalet bakanını HSYK’dan çıkardılar. (Madde 65)

Yargı bağımsızlığının düzeyi gelişmiş demokrasilerde böyle. Oralarda bir Aslı Erdoğan ya da herhangi bir profesyonel gazeteci OHAL olsa bile tutuklanmaz.

Bizde ise HSYK hiçbir dönemde bağımsız ve tarafsız olmadı.

27.10.2016
Taha Akyol


 

News&Reviews Biography Books Photos About     Contact Home Page
Design by medyanomi