News & Reviews
Select Source

 

Ca³e ¿ycie s³yszꗔWierzysz, ¿e jesteœ pisark¹, a jesteœ war

Asli Erdogan: Ca³e ¿ycie s³yszê — ”Wierzysz, ¿e jesteœ pisark¹, a jesteœ wariatk¹!”

M¹¿ mnie zostawi³, bo nie móg³ znieœæ tego, ¿e piszê ka¿dej nocy, ¿e ze sob¹ nie sypiamy. Nawet nie zauwa¿y³am jego odejœcia, by³am tak bardzo zanurzona w narracji — rozmowa z tureck¹ pisark¹ i dziennikark¹ Asli Erdogan
Spotykamy si -->>

30.01.2016
Ma³gorzata Borowska

Kelimelerimiz uçurum olmuş

Elimizi tutan herkesin bileğini keserek, bizi onlardan koparamazsınız. Aslı Erdoğan’ın köşesi, onun fiziki yokluğunda ‘kopyası’ olmayan suretleriyle size dert olmaya devam ediyor.

Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ve nicesi…

Her gün eklenerek uzayan utanç listesi…

Lakin aramızdan çektiğiniz insanlarla, yıkılmayan bi -->>

12.01.2016
Aylin Akça

Den mirakulose mandarinen


Framlingskap utan granser
For ett decennium sedan fick den turkiska forfattaren Asli Erdogan sitt genombrott i hemlandet med romanen ”Staden med den roda kappan”, och sedan dess har hon kommit att betraktas som en av de tongivande rostema i sin generation. Berattelsen ar forlagd till Rio de Janeiro &# -->>

01.01.2016
ad

Martıların ve çocukların ağıdı

Anne tedirgin, adımları birbirine karışıyor. Bir an önce eve varmalı. Göğsünün sancısı, ağzına burnuna dolan kör nefesin değil; kaybolmanın sancısı. Şehrin en işlek caddesinde, köşelere saklanarak yürüyor: Anne ve çocuk. Caddenin sonundaki marketin önünden geçiyorlar. Çocuk annesinden gazoz istiyor. Anne, evde karpuz olduğunu sö -->>

01.01.2016
Anıl Mert Özsoy, Kültür Servisi

THE STONE BUILDING


”The Stone Building”, holder of Sait Faik Prize 2010, the most prestigious literary prize in Turkey, is a demanding book, emotionally, intellectually and morally. Not only it confronts ’heavy’ themes as torture, betrayal and madness, but also its style and form try to stretch the limits of li -->>

01.01.2016
ab


-->>

 

News&Reviews Biography Books Photos About     Contact Home Page
Design by medyanomi